KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
     
Kadet Bomba Dan Penyelamat SMKSJ

Album Gambar i

Album Gambar ii

Buku  Pelawat KBP SMKSJ

Kenangan Manis Kadet Bomba

 

SELAMAT DATANG KE KADET BOMBA DAN PENYELAMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEBERANG JAYA.

 


TENTANG BOMBA

Jabatan Bomba dan Penyelamat akan berusaha untuk melahirkan sebuah organisasi yang mantap dan mampu menghadapi apa jua bencana dan malapetaka selaras dengan Peruntukan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ( Akta 341 ) serta hasrat Jabatan untuk menjadi sebuah organisasi bertaraf dunia. Ke arah itu, jabatan akan memperlengkapkan anggota-anggotanya dari segi pengetahuan dan kemahiran pelbagai ( multiskill ), terlatih dan guna tenaga yang mencukupi serta lengkap dengan peralatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Untuk itu latihan dan kemudahan di Pusat-Pusat Latihan Bomba dan Penyelamat dan balai-balai akan dipertingkatkan dengan kemudahan dan kelengkapan latihan yang terbaik serta jurulatih yang mampan dan berpengalaman. Dengan peruntukan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) dan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UBBL)khususnya berkaitan dengan Bahagian 7 dan 8, jabatan akan berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab program pencegahan dan keselamatan kebakaran dan usaha untuk mempertingkatkan penguatkuasaan yang berkaitan dengan aktiviti pemeriksaan bangunan dan perlesenan perniagaan juga akan dipergiatkan.
Usaha-usaha untuk menggalakkan penubuhan Pasukan Bomba dan Penyelamat, Sukarela, Pasukan Pemadam Swasta dan Kerajaan di premis perniagaan, kilang dan bangunan kerajaan akan terus dipergiatkan dan digalakkan dalam memastikan premis-premis ini bebas daripada risiko dan bahaya kebakaran.
Jabatan sesungguhnya adalah komited untuk memberikan perkhidmatan yang profesional, cekap dan unggul melalui misi kualiti Jabatan iaitu "Ke Arah Sebuah Organisasi yang Bertaraf Dunia".
(DATO' JAAFAR SIDEK TAMBI)
Ketua Pengarah,
Jabatan Bomba dan Penyelamat,
Malaysia
Uniform Kadet Bomba

 


1) Camouflage Shirts (Baju Celoreng)
2) T- shirts (Kemeja - T) (Camouflage/Celoreng)
3) Camouflage Pants (Seluar Celoreng)
4) Badges [Both metal and embroidery] (Lencana Sulam dan Besi)
5)Lanyards (Tali Wisel) / Muffler (Mafela)
6)Beret (5 warna)
7)Hackel's in assorted colours (Bulu Ayam)
8)Belts (Nylon and Jungle)
9)Boots (But) [Full/Half Leather/Rubber] (We carry our own brand of boots which we manufacture ourselves) *Bootzips are separate
10) Gloves (white)

Uniform kami adalah diperbuat dari fabrik dan bahan-bahan yang berkualiti tinggi.
Uniform kami adalah tahan lasak, yang boleh bertahan sehingga 4 tahun kalau dijaga dengan elok . 
Uniform Kadet Bomba kami adalah diperbuat oleh Seng Tailor dan OG Tailor sendiri,
Maka uniform tersebut akan ada tahap kawalan kualiti. 
Oleh sebab itu, uniform kami tak akan larut warna dengan beberapa cucian sahaja. 
 

Ahli-Ahli Jawatankuasa Kadet Bomba

                  SMKSJ 2005


Guru Penasihat:Cik Ch'ng Bee Lee

                       :Pn.Normee

Pengerusi:Kenny Chiew Jee How

Naib Pengerusi:Kamal

Setiausaha:Partiban

Ketua Troop:Mohd. Amirul

Naib Ketua Troop:Alex Yap

Ketua Disiplin:Kong Mun Qhiong

Bendahari:Kumarasuhwaran

Ketua AJK:Sue Jiunn Sean

Quatermaster:Tan Kean Kuan

Quatermistress:Yuzarith

AJK:Tingkatan 1-a)Bok Xiang Jie

                        -b)Nirmal Kumar

        :Tingkatan 2-a)Jeremy Leow

                          -b)Ng Thing Yeow

        :Tingkatan 3-a)Yee Chien Chien

 

 

Aktivit-aktiviti Tahunan Kadet Bomba

1)Kawad Hari Sukan

2)Gotong-Royong

3)Pertandingan Kawad Kaki

4)Lawatan ke Balai Bomba

5)Campfire

6)Latihan Kawad Kaki

7)Yelling


jeffry_kong@yahoo.com

MOTO KAMI

1)Always say I will know!!

2)Always say I can do it!!

3)Always say I can remember!!

TENTANG FIRE STATION
Fire Station ialah ibu pejabat bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat (Fire and Rescue Department)yangmembekalkan khidmat yang essential bagi memastikan keselamatan orang awam di Putrajaya .

Lokasi dalam Precinct 7 dan adalah disimpan oleh 3 jalan yang utama bagi memudahkan keluar masuk kepada semua penduduk Putrajaya. Ia telah direka ke satu gambaran projek dan telah meyumbang ke identiti Putrajaya dengan keurbanan dan kestrukturan yang inovatif.

Jentera dan Peralatan Kebombaan
Balai Bomba dan Penyelamat, WP Putrajaya Presint 7 dilengkapi dengan 5 buah jentera. Jentera-jentera tersebut adalah :

 • 2 buah Fire Rescue Tender (FRT)
  (Structural Fire)
 • 2 buah Rapid Fire Recue Tender (RFRT)
  (First Respond dan Road Traffic Accident)
 • 1 buah Turntable Ladder
  (High Rise fire dan Water tower, Rescue dan Ladder Height 37 meter)
 • Peralatan Kebombaan seperti:
  - Set Alat Pernafasan(BA set)
  - Pakaian Perlindungan Kimia (CPS)
  - Peralatan menyelamat di air
  - Peralatan menyelamat di tebing
  - Peralatan memadam kebakaran tanah gambut
  - Peralatan menyelamat kemalangan jalan raya
  - Peralatan memadam kebakaran bangunan
  - Peralatan bantuan awal pernafasan (First Respond Life Support - FLRS)

Jumlah keanggotaan : 86 orang
Diketuai oleh seorang Pegawai Penjaga Balai yang berpangkat Penguasa Bomba

Balai Bomba dan Penyelamat, Putrajaya mempunyai

 • Pasukan Menyelamat di air UWSART
  (Underwater Search And Rescue Tactical Team)
 • Pasukan MUST (Multi Skill Team)

Bilik Kawalan (ICC- Intergerated Control Centre)
Balai Bomba dan Penyelamat, Putrajaya juga dilengkapi dengan Cad Aided Despatch (CAD) dan Mobile Data Terminal (MDT)

CAD - satu sistem yang menyediakan semua maklumat Putrajaya yang berkaitan dengan Jabatan seperti peta Putrajaya yang dilengkapi dengan lokasi pili Bomba, lokasi bangunan kerajaan, lokasi punca air terbuka.

MDT - satu sistem menggunakan GIS yang boleh mengesan lokasi jentera Bomba dan pergerakkan jentera Bomba dapat dilihat dimonitor computer. Sistem ini disambung terus ke setiap jentera Bomba.

Sistem ini sedang dinaik taraf dan tidak berapa lagi ia akan befungsi secara lateral dan Jabatan Bomba dan Penyelamat, WP Kuala Lumpur; dimana sekiranya salah satu sistem di WP Putrajaya atau WP Kuala Lumpur menghadapi masalah maka salah satu Bilik kawalan akan mengawal dan mengambil alih peranan mengawal, menghantar kenderaan ke lokasi kejadian.


machoamble@hotmail.com
 
   
 

WE ARE PROUD TO BE KADET BOMBA......BOMBA BOLEH!!!!